فیلتر
  • بر اساس سطح واحد تجاری
  • بر اساس نوع واحد تجاری
  • بر اساس نوع نرم افزار
  • بر اساس زیرسیستم
  • بر اساس قیمت
  • بر اساس نام نرم افزار
فیلتر کردن

مالی و حسابداری

مالی و حسابداری
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
آرپا - اموال
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
10,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال
آرپا - انبارداری و امانی
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
15,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال
آرپا - انتشار (انبار و فروش)
..
45,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 45,000,000 ریال
آرپا - بازاریابی موبایلی
        خرید نرم افزارهای حسابداری، فروش نرم افزارهای حسابد..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
آرپا - بتن
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - بن و کارت اعتباری فروشگاهی
..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - تخفیف
          خرید نرم افزارهای حسابداری، فروش نرم افز..
8,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 8,000,000 ریال
آرپا - تسهیلات بانکی
          خرید نرم افزارهای حسابداری، فروش نرم افز..
6,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال
آرپا - تولید
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - حسابداري چند سطحي ارزی
..
25,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 25,000,000 ریال
آرپا - حسابداری
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - حسابداری ارزی
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - حقوق و دستمزد
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - خدمات پس از فروش
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
25,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 25,000,000 ریال
آرپا - خرید خارجی
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
10,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال
آرپا - خرید و تدارکات
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
8,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 8,000,000 ریال
آرپا - خزانه داري ارزی
..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - خزانه داری
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
15,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال
آرپا - دبیرخانه و مکاتبات اداری
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
15,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال
آرپا - سريال و رديابي کالا
..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - سیستم پیام کوتاه
..
12,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 12,000,000 ریال
آرپا - فروش
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
15,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال
آرپا - فروش اقساطی
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
9,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 9,000,000 ریال
آرپا - مديريت خريد و تدارکات ارزی
..
12,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 12,000,000 ریال
آرپا - مديريت فروش ارزی
..
20,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال
آرپا - مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
15,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال
آرپا - پخش و بازاریابی
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
15,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال
آرپا - پروژه
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
6,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال
آرپا - پیمانکاری
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
12,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 12,000,000 ریال
آرپا - کمیسیون
  مشخصات عمومی آرپا - طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي ت..
10,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - ارزی
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
13,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 13,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - توزیع و پخش حرفه‌ای
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
ایده آل سیستم دات نت - تولید و قیمت تمام‌شده
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
37,500,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 37,500,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - حسابداری مالی
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
25,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 25,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - حقوق و دستمزد
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
23,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 23,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - خدمات
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
ایده آل سیستم دات نت - خزانه‌داری و کنترل نقدینگی
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
22,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 22,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - مدیریت انبار
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
35,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 35,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - مدیریت خرید و انبار
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
39,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 39,000,000 ریال
ایده آل سیستم دات نت - مدیریت فروش
  توضیح: نرم‌افزار «ایده آل دات نت» یک نرم‌افزار یکپارچه مالی - بازرگانی است که ویژه ش..
23,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 23,000,000 ریال
بکر - انبارداری
انبارداری بکر   امکانات عمومی - اجرا به صورت شبكه و تك كاربري در محيط ويندوز(xp،..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
بکر - تولید
            بررسی زیرسیستم (منو) تولید ..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
بکر - حسابداری
حسابداری بکر   امکانات عمومی - اجرا به صورت شبكه و تك كاربري در محيط ويندوز (xp،..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
بکر - حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد بکر   امکانات عمومی - اجرا به صورت شبكه و تك كاربري در محيط ويندوز..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
بکر - خرید و فروش
خرید و فروش بکر   امکانات عمومی - اجرا به صورت شبكه و تك كاربري در محيط ويندوز (..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
بکر - نقدینگی
نقدینگی بکر   امکانات عمومی   - اجرا به صورت شبكه و تك كاربري در محيط و..
0 ریال
قیمت بدون مالیات: 0 ریال
تارا - بازرگانی
نسخه تک کاربره بازرگانی تارا (I ONE)   دريافت و پرداخت نقدي و چك - انجام عمليات ..
4,500,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 4,500,000 ریال
تارا - بازرگانی صنعتی
نسخه تک کاربره عمومی بازرگانی صنعتی تارا (AS)   دريافت و پرداخت نقدي و چك - انجا..
22,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 22,000,000 ریال
تارا - بازرگانی عمومی
نسخه تک کاربره عمومی بازرگانی تارا (A)   دريافت و پرداخت نقدي و چك - انجام عمليا..
16,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 16,000,000 ریال
تارا - بازرگانی متوسط
  بازرگانی متوسط تارا  (I ONE G)   دريافت و پرداخت نقدي و چك - انج..
9,500,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 9,500,000 ریال
تارا - حسابداری
حسابداری تک کاربره تارا (IR)   دريافت و پرداخت نقدي و چك - انجام عمليات دريافت و..
9,500,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 9,500,000 ریال
تارا - حقوق و دستمزد
نسخه حقوق و ودستمزد تارا (H)   اطلاعات شخصی پرسنل - معرفی مشخصات شناسنامه ای پرس..
9,000,000 ریال
قیمت بدون مالیات: 9,000,000 ریال
Daris co @ مالیچی
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0